Nederland Monumentenland

Het verbinden van erfgoed van toen aan de bezoeker van nu

Hoe laat je zien dat erfgoed springlevend is? Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag, maar ook door het uitreiken van de Erfgoedvrijwilligersprijs en het organiseren van het Nationaal Monumentencongres. In 2021 waren wij een aantal maanden interim communicatiemedewerker en sindsdien springen we af en toe bij om te helpen met de communicatie van hun activiteiten.

Onze rol

contentcreatie – social media – persbenadering – coördinatie drukwerk – strategie – coördinatie videocontent

IMG_3696
IMG_6506
Nationaal Monumentencongres 2021

Hoe hebben we het aangepakt?

Nederland Monumentenland organiseert evenementen voor verschillende doelgroepen: van dagjesmensen tot erfgoedprofessionals en vrijwilligers. Per onderdeel hebben we ons verdiept in de doelgroep. Wie willen we bereiken? Op welk kanaal kunnen we dat het beste doen? En welke content sluit goed aan? Met toegankelijke en interactieve content laten we zien dat erfgoed niet stoffig is, maar in iedereens leven een rol speelt. In de content staan  de mensen centraal die zich bezighouden met het het behoud van (natuur)monumenten. 

mock ups

Open Monumentendag

Jaarlijks trekt de Open Monumentendag ruim 1 miljoen bezoekers. In aanloop naar het weekend in september brachten we weloverwogen middelenmix van video’s, podcast, artikelen en mooie foto’s onder de aandacht bij de doelgroep. We maakten een contentkalender met verschillende rubrieken en soorten content en hielden de verschillende social mediakanalen bij.

Erfgoedvrijwilligersprijs

Er is ontzettend veel (im)materieel erfgoed in Nederland. Dit kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Ieder jaar maakt een vrijwilligersteam dat zich inzet voor het behoud van erfgoed kans op de Erfgoedvrijwilligersprijs. Met drie korte video’s (gemaakt samen met Woestwerk) zetten we de genomineerde vrijwilligers teams in het zonnetje. Zij vertelden zelf, in eigen vertrouwde omgeving, waarom hun team de Erfgoedvrijwilligersprijs verdient. Vervolgens kon publiek stemmen op hun favoriet.

Harald de Boer, directeur Nederland Monumentenland:

We zijn enorm blij met de hulp en vaardigheden vanuit Buro Dertig. We hebben door de veelheid aan activiteiten wel eens extra slagkracht nodig. Bij Buro Dertig kunnen we hier, al vele jaren, altijd voor aankloppen.

Wat heeft het opgeleverd?

Met een kleine organisatie wordt er ieder jaar weer groots werk verzet. Ruim 1,2 miljoen mensen bezochten tijdens de Open Monumentendag in 2022 een van de ruim 5.000 opengestelde monumenten. Maar liefst 8771 mensen stemden op hun favoriete vrijwilligersteam voor de Erfgoedvrijwilligersprijs. En in 2021 was het Nationaal Monumentencongres een maand vooraf nagenoeg uitverkocht. Een hoopvolle toekomst voor het historisch erfgoed in Nederland.

Fotografie header door Aad Hoogendoorn 

250.000

Websitebezoekers

8771

Publieksstemmen

350

Congresbezoekers