NRP

Vernieuwend communiceren over de bestaande gebouwde omgeving

Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) richt zich op de bestaande gebouwde omgeving. De gebouwen van de toekomst staan er immers al. Dat betekent renoveren in plaats van nieuw bouwen. En gebruikmaken van wat er al is, het liefst zo duurzaam mogelijk. De gebouwde omgeving in Nederland staat niet op zichzelf. Het brengt maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan woningnood, klimaatverandering en energietransitie. 

Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak! Bij het NRP-netwerk zijn daarom meer dan 100 organisaties aangesloten: van architect en bouwer tot woningcorporatie. Door kennis en ervaring uit te wisselen, kunnen zij sneller en doordachter Nederland toekomstbestendig maken. 

Onze rol
communicatie – strategie – rebrandingstraject – contentcreatie  

1689770104664

Hoe hebben we het aangepakt?

Al sinds 2011 richt het NRP zich op de bestaande gebouwde omgeving, iets wat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Het platform is getransformeerd van een netwerkclub naar serieuze organisatie die zich richt op belangrijke thema’s van deze tijd. Toen wij in 2021 aanhaakten om de communicatie onder de loep te nemen en uit te gaan voeren, vielen ons een paar dingen op. De communicatie was weinig vernieuwend en een echte identiteit miste. Het was tijd om de uitstraling van de organisatie beter aan te laten sluiten op haar visie en aanpak. In woord én beeld. 

Samen met ontwerper Fleur Suijten van Yellowday en webbouwer Cyd Stumpel, zijn we gestart met een rebrandingstraject. Een nieuwe huisstijl, website, tone of voice en communicatiemiddelen. En ook een nieuwe richting voor het maken van content: meer fotografie, infographics, meer verhalen en gastcolumns vanuit partners en de sector. Die variatie is een afspiegeling van de veelzijdigheid van het NRP. 

nrp website (1)

Wat heeft het opgeleverd?

Het NRP heeft een eigen smoel gekregen. Een moderne uitstraling die beter past bij de organisatie en waar zij voor staan: vernieuwend in het bestaande. De huisstijl is online overal doorgevoerd. Ook hebben we een zo duurzaam mogelijke manier bedacht voor fysieke middelen zodat de aankleding bij evenementen er professioneel uitziet. De uitkomst? Deze stapelbare kubussen, die mee kunnen naar ieder evenement!

231102-FE0020-FredErnst-30cm
231102-FE0236-FredErnst-30cm

Het NRP is getransformeerd naar een betrokken netwerkorganisatie waar je je als partner graag bij aansluit. Door niet alleen te laten zien wat je doet en waarom je het doet, maar ook met wie je dat doet. We namen partnerinterviews af en stelden regelmatig een nieuwsoverzicht samen om partners op de hoogte te houden van alles wat er speeld in renovatie- en transformatieland. Na afloop van iedere bijeenkomst zorgden we voor een duidelijke terugkoppeling. Die kennisdeling heeft het communitygevoel binnen het NRP enorm versterkt. Iets wat we volgend jaar door gaan zetten!

Door gericht te communiceren kwam er dit jaar meer structuur en herkenbaarheid in de communicatie. Naast aandacht voor de vaste onderdelen zoals de vakprijzen en de opleidingen die NRP aanbiedt, was er ruimte om het rijke programma onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroepen via mailings, inzet van het partnernetwerk en het team van NRP.

Schermafbeelding 2024-01-09 om 16.34.31